Kupując w naszym sklepie możesz korzystać ze stałych oraz okazjonalnych rabatów, upustów czy promocji. Aktualnie obowiązujące stałe rabaty w sklepie:

  • Zakup zestawu osłonek - oszczędność 5% (osłonka na muszle + osłonka na poduszeczki pod pałąkiem)
  • Mały hurt - oszczędność 10% (zakup dowolnych osłonek w ilości 10 sztuk lub więcej)
  • Średni hurt - oszczędność 15% (zakup dowolnych osłonek w ilości 20 sztuk lub więcej)